Zoeken in deze blog

maandag 22 januari 2018

NAN lid


Op de ALV van de Napoleontische Associatie der Nederlanden, van 21 januari 2018, is gedelibireerd en geattesteerd dat onze Vereniging als volledig lid wordt toegelaten.

Langs deze weg onze dank aan het Nan, de vereniging Equipage Delft, het Excercitie Peleton Bourtange, voor de vele hulp en steun onze vereniging op te zetten en uit te bouwen.

Vreihijd! Gelijkheid! Broederschap!

Voor het Vaderland en de Wet!
vrijdag 7 oktober 2016

In Numansdorp
In het schitterende Fort Numansdorp was een Bataafs Kamp ingericht. Hier wordt samen met de Bataafse Mariniers geoefend.

In HollandscheveldIn Hollandscheveld, bij Hoogeveen, was een historische markt.

In Dokkum!

Het Museum Dokkum had een tentoonstelling over het Kollumer oproer, alwaar wij ook acte de présence gaven.
In Bourtange!In juni van dit jaar waren we present bij het grote  Napeleontische evenement in Bourtange. We werden ingedeeld aan de Franse kant en vochten tegen Schotten, Pruisen en Nederlanders.

Exercitie in de VeenkoloniënAls voorbereiding op Bourtange, op een boerenhoeve langs het Stadskanaal.