Zoeken in deze blog

vrijdag 13 november 2015

Facebook!Het bestuur van onze vereniging wijst de lezer er op dat wij zeer actief op Facebook zijn, met geschiedkundige artikelen, weblinks en afbeeldingen. Dit is de link:

Klik op deze tekst!


maandag 9 november 2015

Aspirant lid NAN!

Op 8 november 2015 heeft het bestuur van de Napoleontische Associatie der Nederlanden onze vereniging als aspirant lid toegelaten!  Hierbij is de Vereniging Equipage Delft  als onze mentor vereniging aangewezen.


vrijdag 5 juni 2015

Oprichting!
Bij notariƫle akte van 4 juni 2015, is de "Vereniging Gewapende Burgermacht der Bataafsche Republiek in het Departement van de Eems", als volledige vereniging opgericht. De vereniging is ingeschreven bij de KvK onder nummer 63469650


U kunt het bestuur benaderen door een mail te sturen naar gewapendeburgermacht@gmail.com

Wij hebben ook een facebook pagina, met achtergronden, teksten en foto's:

facebook!


(Het schilderij boven beeldt Haye Wouters Beekkerk uit, luitenant kolonel en bevelhebber van de Gewapende Burgermacht in Leeuwarden. Hij speelde een hoofdrol in het neerslaan van het Kollumer Oproer van 1797)

vrijdag 30 januari 2015

Welkom!Welkom bij de webpagina van onze vereniging.

Wij houden ons als amateurs op een professionele manier bezig met geschiedenis en in het  bijzonder met levende geschiedenis door de Bataafsche Gewapende Burgermacht uit te beelden in het toenmalige "Departement van de Eems", dat delen van de oude Provincies Groningen, Friesland en Drenthe omvatte.

Op deze webpagina, zullen we naast berichten op facebook, u op de hoogte houden van onze activiteiten.

De Burgermacht kwam enerzijds voort uit de Excercitiegenootschappen binnen de Patriottenbeweging, anderzijds uit de schutterijen en in de Bataafse tijd (1795-1806) werkte zich dat uit in de wens een soort van Nationale Reserve te vormen, naast het Bataafsche Leger.

De geschiedenis van de Burgermacht loopt parallel aan die van de Bataafse Republiek. Het enthousiasme van 1795 bekoelde snel maar leefde weer op in 1799, toen er externe en interne strubbelingen waren. Belastingvoordeel wilde ook wel eens voor lidmaatschap zorgen.

Hoe zagen de Burgerwachters er nu uit en wat deden ze? Daarover zullen wij u verder informeren.

Er is een originele uniformjas bewaard gebleven die nu in het Nationaal Militair Museum hangt. Een fraaie blauwe jas met blauwe omslagen en een lichtblauwe bies, geheel volgens de voorschriften. Wij hopen zeer binnenkort de Burgermacht te doen herleven.