Zoeken in deze blog

Achtergrondinformatie

De Bataafsche Burgermacht

Vanaf het midden van de 18e eeuw begon er tumult te ontstaan in de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. Dit leidde tot een strijd tussen de Prins-gezinden die achter de Stadhouder stonden en de Patriotten, die er radicale democratische ideeën op nahielden. Een van die ideeën van de Patriotten was dat burgers zelf in plaats van het leger voor de defensie zouden moeten zorgen. Hiertoe werden in het hele land Excercitiegenootschappen opgericht waar de burgers konden oefenen.

De strijd tussen de Prinsgezinden en de Patriotten liep in 1787 volledig uit de hand. De vrouw van de Stadhouder werd bij Goejanverwellesluis gearresteerd door de Patriotten. De Pruissen vielen vervolgens ons land binnen en versterkten het gezag van de Stadhouder. Vele Patriotten zijn gevlucht naar Frankrijk en keerden in 1795 met de Fransen terug. De Bataafse republiek werd uitgeroepen.

Binnen de Bataafse Republiek begon men zich ook weer af te vragen hoe het met de defensie moest. Dat was geen vrijblijvende zaak voor de burgers.  Radicalen waren voorstander van een volksleger naar Frans model om het bestaande leger te vervangen. In  1797 kwamen er de eerste plannen voor het vervangen van de schutterijen en het opzetten van een echte nationale garde, de gewapende burgermacht. Het Reglement daartoe is alleen in Holland ingevoerd. Wel moest er al ingeschreven worden door de burgers, wat niet zonder problemen verliep. De Burgermacht was geen vrijblijvende zaak, het was of meedoen of een forse extra belasting betalen. Ook werd een carriere bij de overheid bemoeilijkt als men niet meedeed bij de Gewapende Burgermacht.

In 1799 kwam er het eerste nationale reglement voor de Gewapende Burgermacht. De lokale macht werd afgebroken, uniformering en uitrusting werd vanuit Den Haag geregeld, net als de benoeming van de hoogste leiding. Dit reglement was net op tijd om er voor te kunnen zorgen dat de Burgermacht ingezet kon worden tegen de Engels-Russische invasie van zomer 1799.

In 1803 werd de regeling rond de burgermacht gedereguleerd en aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. Deze regeling gold totdat de Bataafse Republiek verder ging als Koninkrijk Holland.

Re-enactment

Wiki zegt over re-enactment: "Het is strikt gesproken het naspelen of uitbeelden van historische gebeurtenissen, meestal op de plaats waar deze oorspronkelijk plaatsvonden, door deelnemers in historisch kostuum. De authenticiteit van aankleding van de deelnemers (kostuums en gebruiksvoorwerpen) is niet altijd even strikt als bij levende geschiedenis, doordat de demonstraties vaak behalve educatief vaak ook recreatief bedoeld zijn"

Dit is natuurlijk ook maar een van de vele definties. Wij proberen natuurlijk altijd onze uitbeelding zo authentiek mogelijk te laten zijn.

Oprichting

Onze re-enactmentvereniging is in 2015 opgericht door een groepje enthousiaste mensen met een passie voor geschiedenis, en dat vooral de geschiedenis van Nederland eind 18e, begin 19e eeuw.
We hebben gekozen om de schutterij uit de Bataafse republiek uit te beelden. Daar is een mooi verhaal omheen, en deze uitbeelding bestond nog niet.

Omdat onze achtergrond was juist niet re-enactment was, hebben wij hulp gezocht en zijn wij uiteindelijk lid geworden van de Napoleontische Associatie der Nederlanden, de NAN.

De NAN heeft ons een mentorvereniging toegewezen, de Equipage Delft en die heeft ons enorm geholpen op het gebied van onze uitbeelding. Daarnaast zijn wij ook veel dank verschuldigd aan het Exercitiepeleton Bourtange en de Vesting Bourtange die ons de gelegenheid hebben gegeven om daar te excerceren.

Onze verenging heeft onder meer meegedaan bij de slag om Bourtange 2016 en 2018, de Dag der Bataafsche Vrijheid in 2016 en 2017, de Slag om Almelo in 2017, en de Slag om Bergen in 2017. Ook waren wij aanwezig bij de Musea in Dokkum, Kollum, Castricum en bij de Historische Dagen in Hollandscheveld. Daarnaast waren wij in 2022 aanwezig bij de Douane, Huize Doorn en kleine evenementen als de Archeologiedag in Schagen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten